Licht op Natuur

Parallel aan het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht 2017 vindt de Licht op Natuur bijeenkomst plaats. Dr. Kamiel Spoelstra (NIOO-KNAW, Wageningen University) doet samen met collega’s al jaren onderzoek naar de invloed van licht op de natuur. Als gevolg van lichtvervuiling zijn donkere nachten in grote delen van de wereld verdwenen. De verhoogde hemelhelderheid zorgt er niet alleen voor dat we de sterrenhemel niet meer goed kunnen zien, ook de natuur wordt er door verstoord. Veel dieren worden aangetrokken door nachtelijk licht en ervaren daardoor zeer directe, negatieve en soms dodelijke effecten. Maar ook meer subtiele effecten komen voor.

In het groots opgezette veldexperiment, wat loopt sinds 2011 op acht locaties in Nederland, wordt gekeken naar de effecten van wit, groen en rood LED licht op verschillende soortgroepen, waaronder vogels, zoogdieren en insecten. Het lange-termijn onderzoek begint haar vruchten af te werpen en de afgelopen jaren zijn er vele interessante ontdekkingen gedaan. Tijdens de bijeenkomst op 16 november 2017 worden de nieuwste resultaten van zeven jaar meten in het kader van het Licht op Natuur project aan u gepresenteerd en kijken we tevens naar mogelijkheden voor toepassing van deze resultaten.

Licht op Natuur

Dagindeling

U bent welkom vanaf 11.30 uur. We starten met een korte introductie waarin de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksprogramma Licht op Natuur worden genoemd, waarna de lunch geserveerd zal worden. Tijdens de eerste drie sessies van het middagprogramma wordt u bijgepraat over de onderzoeksresultaten voor een aantal specifieke soortgroepen door Dr. Roy van Grunsven (Wageningen University & De Vlinderstichting), Dr. Kamiel Spoelstra (NIOO-KNAW & Wageningen University) en Prof. Dr. Marcel Visser (NIOO-KNAW). Na een korte pauze zullen tijdens de vierde sessie een drietal stakeholders uit het bedrijfsleven, de ‘groene bureau’s’ en de PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) het woord nemen om toepassingsmogelijkheden van de resultaten te bespreken. Hierna sluiten we gezamenlijk met de deelnemers van het Ruimte en Licht Congres 2017 af met een debat en zoomen we in op de toekomst van de OVL professional en ronden we af onder het genot van een hapje en een drankje.

(Optioneel) kunt u (gratis voor bezoekers) deelnemen aan GLOW. We vertrekken vanaf Kasteel de Vanenburg in Putten, eten in de bus, laten ons rondleiden door deskundige gidsen en vertrekken samen met de bus terug naar de congreslocatie (of u vertrekt met eigen vervoer vanuit Eindhoven).

11.30 uur    Ontvangst deelnemers Licht op Natuur bijeenkomst
12.10 uur    Belangrijkste uitkomsten onderzoeksprogramma Licht op Natuur
12.30 uur    Lunch
13.20 uur    Plenaire sessie 1 – Dr. Roy van Grunsven (Wageningen University & De Vlinderstichting)
13.50 uur    Plenaire sessie 2 – Dr. Kamiel Spoelstra (NIOO-KNAW & Wageningen University)
14.20 uur    Plenaire sessie 3 – Prof. dr. Marcel Visser (NIOO-KNAW)
14.55 uur    Pauze
15.25 uur    Plenaire sessie 4 – Toepassingsmogelijkheden onderzoeksresultaten o.l.v. dr. Elmar Veenendaal (Wageningen University)
16.10 uur    Plenaire afsluiting inclusief uitreinking Inspiratie Awards 2017
16.40 uur    Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
17.30 uur    (Optioneel) vertrek richting GLOW

Opgave voor deelname aan de Licht op Natuur bijeenkomst kan via onderstaande button en kost € 150,- (ex. BTW)

Licht op Natuur

Voor meer informatie over het Licht op Natuur project gaat u naar www.lichtopnatuur.org.