FrederiqueVijf pitches OVL-Inspiratieaward 2018

Tijdens het plenaire ochtendprogramma kregen de vijf inzenders van de OVL-Inspiratieaward 2018 de gelegenheid hun idee toe te lichten in een flitsende pitch. Frederike Top, Filip van der Heijden, Elkin Petrici, Iris Dijkstra en Roel Haamberg lichtten hun idee toe. Het publiek kon de inzending van zijn/haar voorkeur aangeven.

Aan het einde van de dag maakte dagvoorzitter Chantal Verspaille de winnaar van de OVL Inspiration Award 2018 bekend: Frederike Top, die met haar project 'Lichtkunstwerk in Amsterdam' de ruime meerderheid van de stemmen wist te behalen.

 


Inzendingen OVL Inspiratie Award 2018: 

 1. Verlichting  snelfietsroutes in de Rijn Waal regio
  Iris Dijkstra, Atelier LEK
  In opdracht van de provincie en samen met 10 gemeenten heeft Atelier LEK een beeldmerk gemaakt met licht voor de snelfietsroutes in de Rijn Waal regio. Uniek aan dit project is het overstijgende karakter: samenwerking met 10 gemeenten met allen hun eigen eisen, wensen, werkwijze, beheercontract, etc, dit vergt een open en transparant proces om iedereen mee te krijgen in het proces . Naast innovatief maatwerk voor de verschillende trajecten benutte Atelier LEK de kansen en mogelijkheden van led als lichtbron in combinatie met de rol van het armatuur als beeldmerk. Het project maakt duidelijk dat een innovatief technisch ontwerp een betaalbaar alternatief is voor de standaard armaturen in de markt.

 2. Lichtkunstwerk in Amsterdam
  Frederike Top, Frederike Top Design
  Vespucci wat ben je mooi’ is een lichtkunstwerk waarbij pakken de zinnen de straat op een bijzondere manier verlichten. De zinnen zijn verzonnen door de buurt en zorgen zo op meerdere manieren voor verbinding tussen huizen en bewoners. Het lichtkunstwerk, dat aan 7 kabels boven de Vespuccistraat in Amsterdam hangt, is in opdracht van Stadsdeel West ontworpen door de Amsterdamse ontwerper Frederike Top.

 3. Leerproject Meerpaalplein Dronten
  Filip van der Heijden, Lichtvormgevers
  Lichtvormgevers ontwikkelde voor het Meerpaalplein in Dronten een nieuw lichtontwerp. De aanpak was innovatief. Gemeente Dronten had de moed om in een open leerproject-aanpak samen met experts te komen tot een nieuw lichtbeeld. Experts met verschillende disciplines hebben al hun expertise ingezet en gedeeld. Het resultaat overtreft de verwachting van de gemeente. Iedereen heeft in het project geleerd en geïnnoveerd. Lichtvormgevers voerde de regie tijdens de realisatie en betrok al in een vroeg stadium experts en gebruikers en zette deze partijen direct of indirect aan één tafel. Dit zorgde voor tevredenheid van alle betrokkenen (expertteam en gebruikers).

 4. Virtuele bewonersavond Brinkenplan Diever
  Elkin Petrici, TAUW
  Tauw heeft met modelleurs, landschapsarchitecten en game-experts het conceptontwerp voor het centrumgebied van Diever omgebouwd tot een realistische 3D presentatie voor dag- en nachtweergave. De toepassing is gebruikt om aan de omwonenden het ontwerp te presenteren op een bewonersavond. Het modelleren van de bebouwing in de omgeving gebeurde op basis van foto’s, kaartgegevens, en ontwerptekeningen. Alleen al 700+ gemodelleerde bomen met bijbehorende gegevens zijn geïmporteerd en verwerkt om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen.

 5. Verkeerskundige lichtvisie en lichtontwerp doorbreken contradictie
  Mathijs van Hofwegen, Verkeerszicht
  Met led-vervanging wordt getracht om energie te besparen en lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan. Dit laatste staat op gespannen voet met verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te bevorderen heb je ogenschijnlijk meer verlichting nodig en dit conflicteert met het tegengaan van lichthinder/lichtvervuiling. Of kunnen een verkeerskundige lichtvisie en lichtontwerp ervoor zorgen dat deze contradictie wordt doorbroken? De inzending van Verkeerszicht maakt duidelijk dat dat kan mits afgestapt wordt van het ‘’blind’’ vervangen van de conventionele verlichting.

Criteria bijdragen
Inzendingen moeten 
een aantoonbare bijdrage leveren aan de professionaliteit, effectiviteit en meerwaarde van het vakgebied Openbare Verlichting, denk aan :

 • Productinnovaties
 • Verbeteringen op het gebied van organisatie, beleid, ontwerp, samenwerking 
 • Nieuwe vormen van aanbesteden
 • En andere producten, diensten of concepten die u het indienen waard vindt


Winnaar 2017
In 2017 heeft Studio DL zowel de juryprijs als de publieksprijs in de wacht gesleept met 
VR 3D model